Kompetensen

I Kompetens finns plats för 20 st i u-sittning och drygt 35 i biosittning. I anslutning till rummet finns ett separat kapprum vilket även lämpar sig väl att använda som  grupprum.

Priser 2021

Halvdag (>4 timmar)          3 100 kr

Heldag (>9 timmar)            4 300 kr

Yta: 43 kvm + kapprum 9 kvm