Kompetensen

I Kompetensen finns plats för 20 st i u-sittning och drygt 30 i biosittning. I anslutning till rummet finns ett separat kapprum vilket även lämpar sig väl att använda som  grupprum.

Priser 2023

Halvdag (>4 timmar)          3 700 kr

Heldag (>9 timmar)            4 900 kr

Yta: 43 kvm + kapprum 9 kvm