Kompetensen

I Kompetens finns plats för 20 st i u-sittning och drygt 35 i biosittning. I anslutning till rummet finns ett separat kapprum vilket även lämpar sig väl att använda som  grupprum.

Priser 2019

Halvdag (>4 timmar)          2 600 kr

Heldag (>9 timmar)            3 700 kr

Yta: 43 kvm